Page 11 - DNK
P. 11

TIPS Na 112 komt    Volg de e-learnings

 slachtofferhulp ‘Veilig werken in de winkel’

       Werk je in een winkel of supermarkt?
       En weet je niet goed hoe je moet

       reageren op vervelende situaties? Of
       hoe je diefstallen en overvallen zo
       veel mogelijk kunt vóórkomen? Volg
       dan de e-learnings ‘Veilig werken in
       de winkel’. Er zijn zeven modules en
       na afronding van het examen krijg je
       een erkend certificaat.


         en overvaller rent een winkel binnen, zwaait
       Emet een wapen en eist geld en dure artikelen.
       Wat te doen? Vooral geen paniek, ook als je het
       antwoord op deze vraag niet weet.
                                Na het volgen van alle zeven modules, kun je
       Het is belangrijk dat je goed weet om te gaan met  direct een online examen afleggen. Slaag je
       bedreigende situaties tijdens je werk. Veiligheid hoort  hiervoor, dan ontvang je het erkende certificaat
       bij jouw vakmanschap. Het is dan ook van belang dat  VWW dat je zelf kunt opslaan en printen. Staat ook
       je jouw kennis van veilig werken op peil houdt.  goed op je CV, zo’n veiligheidscertificaat VWW.

       Hoe je heb beste handelt tijdens een overval   Als je wilt kun je na deze e-learning modules ook
       leer je in een van de modules. Maar je leert niet  een praktijktraining volgen. Zo word je uiteindelijk
       alleen over een overval. Ook hoe je klantgericht  vanzelf veiligheidsdeskundige.
       werken kunt inzetten om agressie en criminaliteit
       te voorkomen, of hoe je veilig alcohol verkoopt.  Surf voor de e-learning modules en nog veel
       Het openen en sluiten van de winkel is ook een   meer informatie naar
       module. Op www.veiligwerkenindewinkel.nl kun je   www.veiligwerkenindewinkel.nl
       ze allemaal vinden.      DNK                                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16