Page 15 - DNK
P. 15

Lieve Samira,

                              Er wordt wel gezegd dat slachtoffers van geweld
                              vaak “levenslang” hebben. Dat is inderdaad
                              niet eerlijk. Voor je angsten zal je deskundige
        Financiële pleister             hulp moeten inschakelen. Maar wat misschien
                              ook een bijdrage kan leveren aan je gevoel voor
        op de wond                 rechtvaardigheid is een financiële vergoeding voor
                              jouw lijden.

                              We kennen in ons land een Schadefonds
        Beste Kim,                 Geweldsmisdrijven dat slachtoffers van geweld
                              ‘smartengeld’ uitkeert. Voorwaarde is dat zij
        Onze winkel is laatst overvallen waarbij  ‘ernstig letsel’ hebben opgelopen. Dat kan een
        ik een pistool tegen m’n hoofd gedrukt   verwonding zijn, maar ook ernstig psychisch letsel
        kreeg. De dader is opgepakt, maar die loopt  valt hier onder.
        alweer vrij rond. Ik lijd echter nog steeds
        aan angstaanvallen waarvan ik me afvraag  Het schadefonds hanteert verschillende
        of die ooit nog over gaan. Ik vind dit niet  categorieën die afhankelijk van de zwaarte van het
        eerlijk en ben op zoek naar een vorm van  geweld ieder een eigen vergoeding kennen. De
        gerechtigheid. Maar bestaat die wel?    uitkering varieert tussen de 1.000 en 35.000 euro.

        Samira                   Dus heb je te maken gehad met een overval of
                              geweld in de winkel? Neem dan contact op met
                              het Schadefonds Geweldsmisdrijven en vraag of
                              ook jij in aanmerking komt voor een financiële
                              pleister op jouw geestelijke of lichamelijke
                              verwonding. Surf naar www.schadefonds.nl.

        Heb jij ook een

        vraag aan Kim?


        Stuur ‘m per mail naar
        veiligindewinkel@fhkn.nl
        of per post naar
        DNK, t.a.v. Kim,
        Postbus 7001, 6710 CB Ede.


      DNK                                              15
   10   11   12   13   14   15   16