Page 6 - DNK
P. 6

FEITEN & CIJFERS       Minder aangiftes
       winkeldiefstal


                                 Heel recent zijn de winkeldiefstalcijfers niet,
                                 maar Detailhandel Nederland heeft dan ook
                                 de wettelijke regels – Wet Openbaarheid
                                 Bestuur – uit de kast moeten halen om ze
                                 van de politie te krijgen. Het gaat om zaken
                                 die wél zijn gemeld, maar die géén vervolg
                                 kregen in de vorm van een aangifte. Tien
                                 procent minder in twee jaar tijd.


                                 Belangrijker zijn de cijfers die in de
                                 statistieken wél tellen: het aantal aangiftes
                                 steeg in twee jaar tijd van 12.455 in 2015
                                 naar 12.499 in 2017. Goed om te weten,
                                 maar deze cijfers staan nog altijd in
                                 schril contrast met het werkelijke aantal
      Winkeliers doen minder vaak              winkeldiefstallen dat naar schatting
      aangifte van winkeldiefstal. Dat           uitkomt op zo’n 1,7 miljoen per jaar. Voor
                                 de rekenmeesters onder ons: dat is meer
      betekent niet dat winkeldiefstal           dan 4.600 per dag, oftewel bijna twaalf
      ook minder vaak voorkomt,               keer per gemeente per dag. Grote kans
                                 dus dat jouw winkel hier elke dag weer
      meldt werkgeversorganisatie              óók mee te maken krijgt. En zorg er altijd

      Detailhandel Nederland.                voor dat jouw eigen veiligheid nooit in het
                                 geding is!
       6                                             DNK
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11