Page 7 - DNK
P. 7

ANTI – OVERVAL – TIPS
       Hier valt


       niets te halen                   5  Zorg voor veiligheidsprocedures
      Wat te doen om de kans op             Dus: duidelijke afspraken over het openen en
                                sluiten van de winkel, een sleutel- en geldplan en
      een overval zo veel mogelijk            zorg dat iedereen op de hoogte is van de afspraken.

      te verkleinen? Hieronder de
      tien Gouden Tips.                  6  Wees voorbereid
                                Dus: neem veiligheid op als vast agendapunt in
                                het werkoverleg, spreek er ook met elkaar over en
       1  ‘Hier valt niets te halen’         vraag om een veiligheidstraining.

      Dus: geen geld in het zicht, geen volle kassa’s,   7
      geen dure artikelen voor het grijpen en stickers of    Beveilig de winkel
      posters die iedere bezoeker duidelijk maken dat in
      deze winkel weinig valt te halen.         Dus: goede verlichting, spiegels, camera’s en
                                alarmknoppen.

       2  Beperk de buit                8


      Dus: stimuleer pinbetalingen en berg groot geld      Zorg voor veilig geldtransport
      direct op in een afroomkluis.           Dus: vraag om de inschakeling van een professionele
                                geldtransporteur, geen geld mee naar huis of
                                afwisseling in route en tijdstip naar de bank.
       3  Let op verdacht gedrag


      Dus: wees alert op mensen die een meer dan      9  Denk aan het RAAK-principe
      gewone belangstelling hebben voor de inrichting
      van de winkel en meldt dit bij de politie.     Dus: hanteer de gouden regels voor wanneer het
                                toch mis gaat: Rustig blijven, Accepteer/ aanvaard
                                de bevelen en volg ze op, Afgeven van het geld en
       4  Let op bij zwakke momenten         de spullen waar om gevraagd wordt, en Kijk goed
                                voor een signalement voor de politie.
      Dus: laat het geldtransport verzorgen door een
      professionele geldtransporteur, altijd met z’n   10
      tweeën de winkel openen en sluiten, geen geld       Schakel direct hulp in
      tellen op een zichtbare plek of breng het geld op
      wisselende tijden en via verschillende routes met Dus: bel de politie 112 en schakel slachtofferhulp in
      twee personen naar de bank.            0900 - 0101.      DNK                                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12